Αγαπητοί Μεταπτυχιακοί Φοιτητές,

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, ανακοινώνει την έναρξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην “Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού”. Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών και λοιπών εφαρμοσμένων επιστημών στην παραγωγή (in-vivo και in-vitro), πιστοποίηση (μορφολογική, φυσιολογική, κυτταρολογική, βιοχημική και μοριακή) και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

Η έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα γίνει τον Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:

  • στη διευθύντρια του προγράμματος κυρία Θεανώ Λαζαρίδου, καθηγήτρια, τηλ: 6972427974
  • στη γραμματεία του ΠΜΣ τηλ: 23850-24640 και 23850-54620
  • στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

https://crop-cert.uowm.gr/

Η Διευθύντρια του ΜΠΣ