Θεανώ Λαζαρίδου,  Διευθύντρια ΠΜΣ
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Γενετική-Γεωργία
Email :tlazaridou@uowm.gr
Τηλ. : 23850 54623
Βιογραφικό
CV
Φωκίων Παπαθανασίου, Αν. Διευθυντής ΠΜΣ
Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Bοτανική
Email : fpapathanasiou@uowm.gr
Τηλ. : 23850 54615
Βιογραφικό
CV