Διδάσκοντες

Ανακοινώσεις

Θεανώ Λαζαρίδου,

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Γενετική-Γεωργία
Email :tlazaridou@uowm.gr
Τηλ. : 23850 54623

Βιογραφικό
CV

Αικατερίνη Μέλφου,

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Αγροτική Οικονομική Ανάλυση
Email : kmelfou@uowm.gr
Τηλ. : 2385054655, 4001
Τηλ. : 2461068000 – 4612

Βιογραφικό
CV

Φωκίων Παπαθανασίου,

Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Bοτανική
Email : fpapathanasiou@uowm.gr
Τηλ. : 23850 54615

Βιογραφικό
CV

Αριστείδης Παπαπαναγιώτου,

Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστημίου Δυτικής    Μακεδονίας

Ζιζανιολογία, με έμφαση στην ανθεκτικότητα
αγρωστωδών ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα
Email : apapanagiotou@uowm.gr
Τηλ. : 23850 54626

Βιογραφικό
CV

Καραγιάννης Ευάγγελος,

Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Δενδροκομία
email: ekaragiannis@uowm.gr
Τηλ. : 23850 54615

Βιογραφικό
CV

Ιωάννης Ν. Ξυνιάς,

Αφυπηρετήσαν μέλος Δ.Ε.Π.του Τμήματος.

Βιογραφικό
CV

Πάνκου Χρυσάνθη ,

Εξωτερική Συνεργάτιδα

Βιογραφικό
CV

Μπαντής Φίλιππος

Εξωτερικός Συνεργάτης

Βιογραφικό
CV