Γραμματεία ΠΜΣ:        Ευγενία Χαλβατζή

Τηλ. 23850 24640

Τέρμα Κοντοπούλου 50500, Φλώρινα

e-mail: crop-cert@uowm.gr

Διευθύντρια ΠΜΣ:

Θεανώ Λαζαρίδου, Καθηγήτρια

Τηλ. 23850 54623

e-mail: tlazaridou@uowm.gr ,  thelazaridou@yahoo.gr

Αν. Διευθυντής ΠΜΣ:

Φωκίων Παπαθανασίου, Καθηγητής

Τηλ.: 23850 54615

e-mail:  fpapathanasiou@uowm.gr

Τμήμα Γεωπονίας - Φλώρινα