Οδηγίες Ενεργοποίησης Ιδρυματικού Λογαριασμού 2022-23

Μόνιμες ανακοινώσεις

Στον σύνδεσμο https://noc.uowm.gr/www/newstudents/
δίνονται τα αναλυτικά βήματα ενεργοποίησης του ιδρυματικού σας λογαριασμού καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.